Скачать / Download

ՄԻՀՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐՈՆԱՀՈԳԵՎՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ․ ԿՈՄՄԱԳԵՆԵ, ԾՈՊՔ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՀՌՈՄ

Монографии2

Բազմավեպ | Базмавеп

Բազմավեպ | BazmavepՆԺԴԵՀԻ ՆԱԽԱՏԻՊԸ «ԱԳԱԹԱՆԳԵՂԱՑ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅՈՑ» ՄԷՋ

Критика и семиотика

Семантика моста в армянской и славянской мифопоэтической традиции

На стыке римского и восточноэллинистического цивилизационных «номосов». Из истории приевфратской контактной погранзоны

Дифирамбическое просветление через дионисийский экстаз в романе Германа Гессе «Степной волк»

Риторика в горах Тавра

ИРАН-НАМЕ

ИРАН-НАМЕТРАНСФОРМАЦИЯ МИТРАИЗМА В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ
(ИРАН, АРМЕНИЯ, КОММАГЕНА, РИМ)